CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG ĐĂNG TUYỂN SỐ LƯỢNG ĐỊA ĐIỂM NGÀY HẾT HẠN
01 Tuyển dụng lái xe riêng cho Giám đốc HẾT HẠN 1 Nghệ An 06/03/2021
02 Nhân viên kinh doanh Bất động sản HẾT HẠN 2 Nghệ An 17/09/2020
03 Giám đốc thiết kế quy hoạch HẾT HẠN 2 Nghệ An 27/09/2020
04 Trưởng phòng kinh doanh HẾT HẠN 2 Nghệ An 27/09/2020
05 Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Cao Cấp HẾT HẠN 2 Nghệ An 27/09/2020
06 Nhân viên kinh doanh Bất động sản HẾT HẠN 2 Nghệ An 27/09/2020
07 Nhân viên kinh doanh Bất động sản HẾT HẠN 2 Nghệ An 27/09/2020